Uchwała Nr VII/69/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/69/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat