Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/66/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok