Uchwała Nr VII/65/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/65/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.377.2015.15 z dnia 27 listopada 2015 r.