Uchwała Nr VII/62/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/62/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi