Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.376.2015.15 z dnia 27 listopada 2015 r.