Uchwała Nr VII/59/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/59/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegajacego na przebudowie drogi powiatowej 3091P