Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 29 października 2015 r.  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 - 2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 -  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015 - 2032