Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 29.10.2015 r.

 

Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały - Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.