Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 10.09.2015 r.

 

Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2014 rok