Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 10.09.2015 r.

 

Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 10 września 2015 r.  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

 

Załączniki:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032