Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 25.06.2015 r.

 

Uchwała nr V/41/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2016-2019