Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 25.06.2015 r.

 

Uchwała nr V/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów