Uchwała Nr V/37/2015 z dnia 25.06.2015 r.

 

Uchwała nr V/37/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032