Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 25.06.2015 r.

 

Uchwała nr V/35/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawzdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórówza 2014 rok