Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 29.04.2015 r.

 

Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032