Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 29.04.2015 r.

 

Uchwała Nr 25/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wilekopolskiego znak: KN-I.4131.1.170.2015.15 z dnia 19 maja 2015 r. orzekające nieważność § 1 ust 2 uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej Zagórowa