Uchwała Nr III/20/2015 z dnia 17.02.2015 r.

 

Uchwała Nr III/20/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032

Objasnienia przyjętych wartości

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032