Uchwała Nr III/17/2015 z dnia 17.02.2015 r.

 

Uchwała Nr III/17/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2016 środków stanowiących fundusz sołecki