Opinia Rady Miejskiej Zagórowa podjęta na VII sesji w dniu 29.10.2015 r.

 

Opinia Rady Miejskiej Zagórowa podjęta na VII sesji w dniu 29 października 2015 r.