Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 27.12.2014 r.

 

Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 27 grudnia 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032 

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032