Uchwała Nr XXVIII/290/2014 z dnia 29.10.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/290/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie aktualnosci studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 1