Uchwała Nr XXVIII/289/2014 z dnia 29.10.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/289/2014 w sprawie ustanowiena użytków ekologicznych na terenie Gminy Zagórów, w obrębie Nadleśnictwa Grodziec