Uchwała Nr XXVIII/287/2014 z dnia 29.10.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/287/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik - Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na alata 2014 - 2032