Uchwała Nr XXVIII/286/2014 z dnia 29.10.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/286/214 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przejęcia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własnosć Powiatu Słupeckiego oraz udziałów w nieruchomościach będących współwłasnościąPowiatu Słupeckiego i Gminy Zagórów