Uchwała Nr XXVIII/284/2014 z dnia 29.10.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/284/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórówna okres  01.01.2015 r. do 31.12..2015 r.

Załącznik -Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiazujące na terenie Gminy i Miasta Zagórów w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.