Uchwała Nr XXVII/279/2014 z dnia 05.09.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVII/279/2014 z  dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonmi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast