Uchwała Nr XXVII/277/2014 z dnia 05.09.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVII/277/2014 z dnia 5 września 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032