Uchwała Nr XXVII/276/2014 z dnia 05.09.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVII/276/2014 z dia 5 września 2014 r. w sprawie udostępnienia nieruchomości i ustanowieniasłużebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących drogi gminne.