Uchwała Nr XXVII/275/2014 z dnia 05.09.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVII/275/2014 z dnia 5 wrzesnia 2014 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomosci położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 879/10 o powierzchi 0,0311 ha.