Uchwała Nr XXVII/274/2014 z dnia 05.09.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVII/274/2014z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunanymi Sp. z o.o. w koninie ul. Sulańska 13 za 2013 rok