Uchwała Nr XXVI/272/2014 z dnia 21.05.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/272/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2032

Objaśnienia