Uchwała Nr XXVI/270/2014 z dnia 21.05.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/270/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na zbudowanie systemu teleinformatycznego niezbednego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Gmin