Uchwała Nr XXVI/268/2014 z dnia 21.05.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/268/2014 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a terenie nieruchomości i stawki tej opłaty