Uchwała Nr XXVI/266/2014 z dnia 21.05.2014 r.

 

Uchwała Nr XXVI/266/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawierozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2013 rok