Uchwała Nr XXV/263/2014 z dnia 11.04.2014 r.

 

Uchwała XXV/263/2014 z dnia 11.04.2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik - WPF