Uchwała Nr XXV/259/2014 z dnia 11.04.2014 r.

 

Uchwała Nr XXV/259/2014 z dnia 11.04.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymina dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego