Uchwała Nr XXIX/293/2014 z dnia 12.11.2014 r.

 

Uchwała Nr XXIX/293/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załacznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 214 - 2032