Uchwała Nr XXIV/253/2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

Uchwała Nr XXIV/253/2014 z dnia 21.2.2014 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Objaśnienia

Załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032