Uchwała Nr XXIV/252/2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

Uchwała Nr XXIV/252/2014 z dnia 21.02.2014 r. w sprawie nie wyrażenia zdogy na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku2015 środków stanowiących fundusz sołecki