Uchwała Nr XXIV/251/2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

Uchwała Nr XXIV/251/2014 z dnia 21.02.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2014

 

Załącznik - Program opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2014