Uchwała Nr XXIV/249/2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

Uchwała Nr XXIV/249/2014 z dnia 21.02.2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2014

Załącznik - ProgramPrzeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Zagórów na rok 2014