Uchwała Nr XXIV/248/2014 z dnia 21.02.2014 r.

 

Uchwała Nr XXIV/248/2014 z dnia 21.02.2014 r. w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014


Załącznik - ProgramProfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna dla Miasta i Gminy Zagórów rok 2014