Uchwała Nr XXIII/246/2013 z dnia 27.12.2013 r.

 

Uchwała Nr XXIII/246/2013 z dnia 27.12.2013 r. w sprawie statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego