Uchwała Nr XXIII/244/2013 z dnia 27.12.2013 r.

 

Uchwała Nr XXIII/244/2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032