Uchwała Nr XXIII/242/2013 z dnia 27.12.2013 r.

 

Uchwała Nr XXIII/243/2013 z dnia 27.12.2013 r. zmieniająca Wieloletnię Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013 - 2032

Objaśnienia

Wieloletnia Prgnoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013 - 2032