Uchwała Nr XXIII/241/2013 z dnia 27.12.2013 r. - unieważniona

 

Uchwała Nr XXIII/241/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów