Uchwała Nr XXII/237/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/237/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie wrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiacej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 2/1