Uchwała Nr XXII/235/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/235/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej