Uchwała Nr XXII/234/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/234/2013 z dna 06.11.2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomosć będącą włąsnością osoby fizycznej