Uchwała Nr XXII/232/2013 z dnia 06.11.2013 r.

 

Uchwała Nr XXII/232/2013 z dnia 06.11.2013 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową  Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013 - 2032

Objaśnienia

Załącznik Nr 1